Lista utenti taggati

  Những kỹ năng cần đối với dân công nghệ thông tin

  corsi formazione

  Công nghệ thông tin l* một môi trường đầy thách thức do công nghệ liên tục đổi mới, do v*y, ngo*i những yêu cầu trên, một nhân viên IT cần th*ch ứng cao với sự thay đổi, có tư duy logic v* quan trọng hơn cả, l* kiến thức thực h*nh th*t nhiều. Khả năng l*m việc nhóm cũng l* một kỹ năng mềm không thể thiếu của một nhân viên IT.  Những yêu cầu cơ bản với những bạn muốn l*m việc trong ng*nh IT đó l*: Trình độ chuyên môn về CNTT; có tinh thần học hỏi; có nhiệt huyết v* trách nhiệm trong công việc; năng động v* sáng tạo; v* có khả năng chịu đựng sức ép trong công việc cao. Bạn có thể truy c*p v*o kênh Mang Viec Lam để biết thông tin về công việc kế toán mới nhất.

  Quan niệm trước đây l* một nhân viên IT không cần giỏi ngoại ngữ v* khả năng giao tiếp không cần quá chú trọng đã trở nên lỗi thời. Với xu thế hiện nay, giao tiếp tốt v* th*nh thạo một ngoại ngữ l* ưu thế đối với tất cả những bạn đang theo đuổi nghề n*y.  Kiến thức tốt về công nghệ có thể l* lợi thế, nhưng bạn không thể trở th*nh một nhân viên IT cứng trong công ty nếu bạn không thể phân t*nh hay trình b*y am hiểu của bạn trong công việc, đánh giá các vấn đề liên quan đến khách h*ng v* xu hướng phát triển của công việc. Chi tiết hơn về các kỹ năng việc l*m cần l*m m* bạn cần biết.

  Sự đ*o thải trong công việc của ng*nh n*y cũng rất cao nếu bạn không liên tục l*m mới mình trước những nh* quản lý, v* trước ch*nh những vấn đề công nghệ phục vụ cho công việc. Xu thế outsource những mảng công việc IT tại các công ty không còn l* vấn đề mới mẻ. Vì thế, các bạn l*m việc trong ng*nh n*y cần sự nỗ lực lớn để khẳng định giá trị của mình. Biết thêm: TOP NHỮNG KỸ NĂNG C* BẢN CỦA MỘT NHÂN VIÊN IT THỜI MARKETING SỐ

Permessi di Scrittura

 • Tu non puoi inviare nuove discussioni
 • Tu non puoi inviare risposte
 • Tu non puoi inviare allegati
 • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
 •